انواع نژادهای بوقلمون PDF چاپ نامه الکترونیک

بوقلمون سفيد سنگين مهمترين نژاد براي پرورش بوقلمون صنعتي است. پرورش بوقلمون سفيد متوسط در بعضي از کشور ها مرسوم بوده و بايد به عنوان يک آلترناتيو براي پرورش دهندگان محسوب گردد.

البته در ايران، بيشترين علاقه پرورش دهندگان مربوط به بوقلمون هاي سنگين وزن است که وزن زنده نرهاشان گاه به بيش از 20 کيلوگرم نيز مي رسد.

بوقلمون سفيد متوسط زودتر از سفيد سنگين به سن کشتار و عرضه به بازار خواهد رسيد. لاشه بوقلمون ها داراي افت و چربي کمي بوده و نژادهاي سبک آن از نظر اندازه مناسب خانواده ها است.

خريد جوجه بوقلمون سفيد متوسط براي پرورش دهندگان کوچک ممکن است دشوار باشد چرا که توسط مراکز صنعتي پرورش داده مي شوند و به ندرت به بازار جهت استفاده پرورش دهندگان گله هاي کوچک عرضه مي گردند.

بوقلمون سفيد کوچک قبلا مورد توجه پرورش دهندگان بود ولي هم اکنون محبوبيت خود را از دست داده و به ندرت يافت مي شود.

در طي سال هاي اخير و با پرورش بوقلمون صنعتي، پرورش واريته برنزي و سفيد سنگين بيشترين عموميت را پيدا کرده است. برنز ضريب تبديل و رشد خوبي داشته و بيشترين تقاضا را در صنعت بوقلمون دارد. اين بوقلمون داراي پر هاي سوزني تيره است که اگر در لاشه باقي بمانند ممکن است از جذابيت لاشه بکاهد. اين نقيصه باعث جايگزيني تدريجي پرندگان سفيد به جاي برنز در صنعت پرورش بوقلمون گرديد. با اينحال برنز يک پرنده سنگين است که هنوز براي پرورش دهندگان خانگي ( که براي تفريح، پرورش مي دهند ) داراي مزيت است؛ حتي اگر وقت اضافي براي برداشتن پرهاي سوزني تيره صرف نمايند. شايد يکي از دلائل اين امر اين باشد که دسترسي پرورش دهندگان به اين پرنده بيشتر از سفيد بزرگ صنعتي است. چند گونه ديگر از بوقلمون نيز وجود دارد که مناسب پرورش دهندگاني است که جنبه هاي اقتصادي براي آن ها اهميت ندارد ( مثل رشد بالا، ترکيب، ضريب تبديل بالا، پر هاي سفيد، لاشه بزرگ ). اين گونه ها شامل سفيد هلندي، مشکي، رويال پالم، بوربون قرمز و ناراگان است که همگي زيبا هستند و از جنبه زينتي نيز به آن نگريسته مي شود.

پرورش بوقلمون هاي اصلاح نژاد شده در جهت افزايش وزن در مدت زمان کوتاه و با استفاده از جيره و خوراک فرموله شده در فضاي کنترل شده در حال حاضر در دنيا متداول گشته که از نقاط قوت زيادي نيز برخوردار است. در اين روش واحد هايي تحت عنوان واحد بوقلمون مادر توليد جوجه يک روزه بوقلمون گوشتي را عهده دار بوده و واحد هاي پرورشي گوشتي نيز تهيه جوجه يک روزه بوقلمون گوشتي و پرورش در مدت زمان کوتاه و ارسال به کشتارگاه را انجام مي دهند..

شايان ذکر است که بوقلمون هاي گوشتي حاصل از فعاليت هاي اصلاح نژادي در گله هاي لاين، اجداد و مادر بوده که نهايتا از تاقي نر گله مادر با ماده گله مادر، جوجه هاي تجاري ( گوشتي ) منتج خواهد شد.

بوقلمون هاي گوشتي داراي خصوصيات مثبت حاصل از عمليات اصلاح نژادي بوده لذا سطح توقعات آن ها بايستي تامين شده تا بتوانند خصوصيات بارز که افزايش وزن قابل توجه در مدت پرورش کوتاه، ضريب تبديل کم، ماندگاري مناسب و افت بسيار مناسب لاشه را شامل مي شود، انتظار داشت.